Pagsusulit 01 sa mga Karatula ng Trapiko ng Saudi

Itong online na pagsusulit sa kaalaman sa Saudi para sa pagsusulit sa mga karatula ng trapiko, na may maraming pagpipilian na sagot para sa mga katanungan (multiple-choice questions), ay nilalayong tulungan kang maghanda para sa pasulat na kompyuter na pagsusulit na kinakailangan bago mo makuha ang iyong lisensya sa pagmamaneho.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Isang lagusan (tunnel)
Isang daang-sukol (dead end)
Isang tawiran ng riles (railway crossing)
Isang tulay sa ibabaw ng kalsada

Correct!

Wrong!

Isang nagbubukas na tulay sa unahan
Walang daan patawid ng ilog
Ang papalapit na tulay ay napakatarik
Ang trapik mula sa kabilang panig ng ilog ay may prayoridad

Correct!

Wrong!

Madulas na kalsada
Paliko-likong kalsada (zigzag bends)
Paparating na trapik sa iyong bahagi ng kalsada
Isang mabilis, mahirap na liko (fast chicane)

Correct!

Wrong!

Dapat kang ganap na huminto at tingnan ang iba pang trapiko
Dapat na magsimula ka nang magbagal at maghandang huminto kung may iba pang trapiko
Kailangan mo lamang huminto kung may nakikita kang ibang trapiko
May hintuan ng bus (bus stop) sa pali-paligid

Correct!

Wrong!

Ang kalsada ay kumikitid sa kaliwa
Ang kalsada ay kumikitid sa kanan
Ang kalsada ay kumikitid sa magkabilang gilid kalaunan
Ang kalsada ay lumalapad para sa paparating na trapiko

Correct!

Wrong!

Rotonda sa unahan (Ikutan ng Trapiko)
Tatlong sangang-daan na interseksyon
Isang lagusan (tunnel) sa unahan
Mga kondisyong madulas ang daan

Correct!

Wrong!

Tawiran ng pedestrian sa unahan
Tawiran ng pelikano sa unahan
Tawiran ng tokan sa unahan
Walang markang tawiran sa unahan

Correct!

Wrong!

Prayoridad sa paparating na trapik
Ikaw ay may prayoridad sa paparating na trapik
Maaari mong gamitin ang lahat ng lane sa iyong kalsada
Isang walang markang tawiran

Correct!

Wrong!

Dumaan sa bahaging ito
Tumabi sa kaliwa
Lumiko sa kaliwa
Bumalik

Correct!

Wrong!

Interseksyon ng pangunahing kalsada (main road) na may ikalawang kalsada (sub road)
Isang magkakrus na kalsada ang malapit na kung saan ang nagkukrus na trapiko ay may prayoridad
Dapat kang magpatuloy nang dire-diretso lang
Dapat kang mag-exit ng pakanan o pakaliwa mula sa iyong kalsada

Correct!

Wrong!

Ang katapusan ng isang highway
Ang simula ng isang highway
Isang tulay sa ibabaw ng highway
Ang gitna ng isang highway

Correct!

Wrong!

May stop sign sa unahan
May mga traffic signal sa unahan
Interseksyon sa unahan
Lagusan (tunnel) sa unahan

Correct!

Wrong!

Mga batang tumatawid
Palaruan (playground)
Ang mga bata ay hindi pinapayagang tumawid dito
Ang mga bata ay maaari lamang tumawid na hawak-kamay ng isang matanda

Correct!

Wrong!

Panganib ng naglalaglagang bato
Langis na nasa kalsada
Matinding pag-ulan ng niyebe
Maraming lubak

Correct!

Wrong!

Hindi mo dapat gamitin ang iyong busina
Dapat mong gamitin ang iyong busina para bigyang babala ang iba pang mga gumagamit ng kalsada
Bawal bumusina sa sona ng ospital
Bawal bumusina lagpas ng hatinggabi

Correct!

Wrong!

Kaliwang liko
Ang kalsada ay lumiliko nang paikot sa kanan
Dapat kang lumiko sa susunod na kaliwa
Ang kamber ng kalsada ay nadadagdagan

Correct!

Wrong!

Pumunta sa kaliwa
Ang palaso (arrow) ay tumuturo sa pinakamabilis na ruta
Ang trapik na nagmumula sa iyong kanan ay may prayoridad
May isahang-daan (one-way) na kalye na paparating sa iyong kaliwa

Correct!

Wrong!

Dapat kang magbigay daan sa lahat ng trapiko sa kalsadang iyong sasalihan/tatawiran
Ang lahat ng trapiko sa kalsada na iyong papasukan/tatawiran ay dapat na magbigay daan sa iyo
Dapat kang magbigay daan sa trapiko na mas mabilis ang takbo kaysa sa iyo
Dapat kang magbigay daan sa trapiko na nagmumula sa kanan mo

Correct!

Wrong!

Isang tabing -pantalan o tabing-ilog sa unahan
Isang matarik na pagbulusok sa unahan papunta sa isa pang kalsada
Ang gilid ng isang bangin sa unahan
Isang umuugoy na tulay (swing bridge) ang magbubukas sa unahan

Correct!

Wrong!

May salubungang (two-way) trapiko sa iyong kalsada
Ikaw ay may prayoridad sa paparating na trapiko
Maaari mong gamitin ang lahat ng lane sa iyong kalsada
Ang papalapit na trapiko ay may prayoridad kaysa sa iyo

Correct!

Wrong!

Ang kalsada ay kumikitid sa magkabilang gilid kalaunan
Ang kalsada ay kumikitid sa kaliwa kalaunan
Ang kalsada ay kumikitid sa kanan kalaunan
Dalawang lane ang magsasama at magiging isa kalaunan

Correct!

Wrong!

Sa susunod na junction, pumunta sa kaliwa
Manatili sa kaliwa
Magmabilis at lumiko sa kaliwa
Magbigay daan sa kaliwa

Correct!

Wrong!

Umbok sa daan para pigilin ang bilis (speed hump)
Ang kalsada sa unahan ay hindi pantay
Tabing ilog sa unahan
Mga talsik na bato (loose chippings)

Correct!

Wrong!

Magaspang na kalsada (rough road) sa unahan
May maraming tulay sa unahan
May mga burol (hills) na papalapit
Ang kalsada ay dumadaan sa isang lambak (valley)

Correct!

Wrong!

Dumaan sa alinmang gilid
Pumili ng lane na paliko sa kaliwa o kanan
Pag-overtake na trapiko sa unahan
Pumarada sa alinmang gilid ng karatula

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Tagalog Signs 1

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading…

 
 

ADVERTISEMENT