Pagsusulit 02 sa mga Patakarang Pangtrapiko ng Saudi

Ang site na ito ay hindi lamang tutulong sa iyo para gabayan ka sa kung ano ang aasahan ngunit ihahanda ka rin sa mga praktis na pagsusulit. Ang mga pagsusulit na ito ay tulad na tulad ng mga aktwal na eksaminasyon, upang matulungan kang maging matagumpay sa pagkuha ng iyong lisensya ng Saudi Arabia nang sa gayon ay malaya ka nang makapagmamaneho sa lalong madaling panahon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Hindi ka dapat gumawa ng isang maniobrang paglampas (passing maneuver) maliban kung…?
Nakatitiyak na walang iba pang mga sasakyan sa lane na nilalayon mong puntahan
Nakatitiyak na may kakaunting sasakyan sa lane na nilalayon mong puntahan
Nakatitiyak na may maliliit na sasakyan lamang sa lane na nilalayon mong puntahan
Lahat ng ito

Correct!

Wrong!

Ang mga mandatoryong signal (mandatory signals) ay…?
Kulay asul na bilugan
Pabilog na puti na may pulang kuwadro
Puting patatsulok
Kulay kahel na pabilog

Correct!

Wrong!

Ang isang kumikislap na pulang ilaw sa isang interseksyon ay nangangahulugan na ano?
Ganap na huminto at magpatuloy nang may pag-iingat
Ganap na huminto at maghintay para sa isang berdeng ilaw
Magmaneho nang paabante tulad ng normal
Magpatuloy nang dahan-dahan na may pag-iingat

Correct!

Wrong!

Alin sa mga ito ang may karapatan na manguna pagdating sa kung sino ang dapat sundin?
Opisyal ng pulis (police officer)
Ilaw trapiko
Karatula sa kalsada
Lahat sila ay pantay-pantay

Correct!

Wrong!

Kapag nagmamaneho na may mga kasamang bata, ang mga batang wala pang 10 taong gulang ay dapat na umupo sa mga upuang pangkaligtasan na pambata (child safety seats)?
Palagi
Paminsan-minsan
Sa mga highway o freeway
Sa harapang upuan

Correct!

Wrong!

Kung nasangkot ka sa isang aksidente sa trapik at nasa impluwensya ng alak o droga, ikaw ay makakakuha ng…?
Isang taong suspensyon ng lisensya at parusang Sharia
Isang taong suspensyon ng lisensya
Isang liham ng babala (warning letter)
Ang batas na Sharia ay hindi magagawang iangkop rito

Correct!

Wrong!

Paano niyo ilalarawan ang isang “blind area”?
Isang lugar na hindi mo direktang nakikita habang nasa kontrol ng sasakyan maliban kung igagalaw mo ang iyong ulo
Isang lugar na nakikita mo nang hindi iginagalaw ang iyong ulo
Ang buong lugar na hindi mo nakikita kahit na igalaw ang iyong ulo
Ang lugar na nakikita mo lamang kapag tiningnan mo ang salaming panglikuran (rear-view mirror)

Correct!

Wrong!

Sa Saudi Arabia, mayroong batas sa sinturong pang-upuan (seat belt law)
Oo
Wala
Kapag nagmamaneho lamang sa isang bukas na highway
Kapag nagmamaneho lamang sa loob ng sonang panglungsod (urban zone)

Correct!

Wrong!

Ang mga batang wala pang ________ ay hindi pinapayagan na umupo sa harapan.
10 taon
8 taon
7 taon
12 taon

Correct!

Wrong!

Ang paghinto sa mga riles ng tren ay maaaring magresulta sa…?
500 hanggang 900 SR, o detensyon rin ng sasakyan
Multang 100 SR
Agarang pag-impound ng sasakyan
Suspensyon ng lisensya nang 15 araw

Correct!

Wrong!

Kapag nagkaroon ng interaksyon ang mga drayber at pedestrian, karaniwan…?
Ang drayber ay dapat na magbigay daan (yield)
Wala sinuman sa kanila ay dapat na magbigay daan
Ang pedestrian ay dapat na magbigay daan
Pareho ay dapat na magbigay-daan

Correct!

Wrong!

Ano ang ligtas na gawin kung nakakaramdam ka ng pagkapagod habang nagmamaneho?
Itabi ang sasakyan at maglakad nang kaunti hanggang hindi ka na gaanong inaantok
Huwag tumigil dahil baka mahuli ka sa oras ng pagdating sa iyong destinasyon
Buksan ang mga bintana para papasukin ang ilang sariwang hangin at magmaneho nang mabilis
Magmaneho nang maingat at mabagal

Correct!

Wrong!

Kung ikaw ay papalapit sa isang nakahintong sasakyang pang-emerhensya (emergency vehicle), ano ang dapat mong gawin kung posible?
Gumamit ng iba pang kalsada
Magbusina para magbabala na ikaw ay paparating
Lagpasan gamit ang gilid ng daan (shoulder)
Direktang huminto sa likod nito

Correct!

Wrong!

Ano ang dapat mong isaisip kapag tumatawid sa isang lugar na may nagtatrabaho (work zone)?
Magbagal habang pinapasok mo ang lugar ng konstruksyon at panatilihin ang obserbasyon sa kalsada
Huminto nang ganap
Magmatulin at lisanin nang mabilis ang lugar
Lumipat sa isa pang kalsada

Correct!

Wrong!

Kung mahuhuli ang isang motorista na nagtatapon ng anumang bagay sa labas ng kotse habang tumatakbo ang sasakyan, sila ay sasailalim sa aling parusa?
Pagbabayad ng multang 100-150 SR
Agad na i-impound ng mga tauhan sa pagpapatupad ng batas ang sasakyan
Pagbabayad ng multang 600-900 SR
7-araw na suspensyon ng lisensya

Correct!

Wrong!

Ilang points ang ibibigay para sa hindi pagpaparaya sa karapatan ng daan (right-of-way) sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa sa mga rotonda…?
6 points
18 points
14 points
12 points

Correct!

Wrong!

Kapag nagmamaneho ng malalayong distansya, dapat kang magpahinga man lamang kada…?
2 oras
6 na oras
4 na oras
30 minuto

Correct!

Wrong!

Kung saan walang nakapaskil na mga limitasyon sa bilis (speed limits), ang maximum na bilis para sa magaan na sasakyan (light vehicle) sa mga kalsadang pangkanayunan (rural roads) ay:
120 km/h
60 km/h
100 km/h
80 km/h

Correct!

Wrong!

Ang diretsong (solido) puting linya ay nangangahulugan na..?
Dapat kang magmaneho sa kanan ng linyang ito, at pinagbabawal itong tawirin
Dapat kang magmaneho sa kaliwang bahagi ng mga linyang ito
Ang pag-overtake ay pinapayagan
Maaari mong tawirin ang linya papunta sa kaliwa

Correct!

Wrong!

Ang nakapaskil na limitasyon sa bilis (speed limit) ay…?
Ang maximum na pinahihintulutang bilis
Ang minimum na pinahihintulutang bilis
Pagpapayo lamang
Isang target na bilis

Correct!

Wrong!

Dapat kang magbigay daan sa mga sasakyang pang-emerhensya (emergency vehicles) na may tumutunog na sirena o mga kumikislap na mga ilaw…?
Sa lahat ng oras
Kapag ang mga traffic sign ay nasa pabor nila
Kapag maginhawang gawin ito
Kung hindi ito makakahadlang sa iyong biyahe

Correct!

Wrong!

Sinong drayber ang may karapatan ng daan (right-of-way) sa isang rotonda?
Drayber na nasa rotonda na
Drayber na paparating na sa rotonda
Drayber na papaliko ng kanan papasok sa rotonda
Drayber na papaliko ng kaliwa papasok sa rotonda

Correct!

Wrong!

Ang pagmamaneho ng sasakyan nang hindi nagbubukas ng mga ilaw ay maaaring magresulta sa…?
500 hanggang 900 SR, o detensyon rin ng sasakyan
Multang 500 hanggang 900 SR
Pagkaka-impound ng sasakyan nang tatlong araw
Suspensyon ng lisensya nang 90 araw

Correct!

Wrong!

Sa ilalim ng mga batas trapiko ng Saudi Arabia, ang pagsusuot ng sinturong pang-upuan (seat belt) ay isang sapilitang kinakailangan (compulsory requirement) kapag nasa ___)?
Anumang kalsada
Ilang hindi maaasahang mga kalsada
Mga kalsada ng lugar panglungsod (urban area)
Mga highway o expressway lamang

Correct!

Wrong!

Ilang points ang ibibigay para sa hindi pagsusuot ng mga sinturong pang-upuan (seat belt)…?
2 points
12 points
16 points
4 points

Correct!

Wrong!

Kung may isang kamelyo (camel) sa kalsada, dapat kang…?
Magbagal
Magmabilis
Huminto nang ganap
Magpatuloy sa pagmamaneho

Correct!

Wrong!

Gaano kalaki minumultahan ang mga drayber kung napag-alamang nagkasala sa paggamit ng cellphone sa kamay habang nagmamaneho?
150 hanggang 300 SR
50 hanggang 100 SR
600 hanggang 900 SR
7 araw na suspensyon ng lisensya

Correct!

Wrong!

Ang paglampas (passing) ay ipinagbabawal sa…?
Lahat ng ito
Mga kurbada
Mga mabuburol na lugar (hilly areas)
Mga paakyat na lugar (slopes)

Correct!

Wrong!

Kapag pumapasok ng highway, ano ang dapat gawin ng mga drayber?
Sumenyas, bilisan ang takbo at makisama nang banayad sa trapik
Huminto sa acceleration lane, maghintay ng bukas na daan (opening), at pagkatapos ay mabilis na pasukin ang malawak na daan (freeway)
Magbagal, pagkatapos ay pasukin ang highway sa matinding anggulo (sharp angle)
Magmaneho nang mabagal at maghandang huminto para sa trapik ng freeway

Correct!

Wrong!

Dapat na gumawa ng ekstrang pag-iingat ang mga drayber sa alin sa mga lugar na ito?
Alinman sa mga ito
Paaralan
Moske
Pamilihan at mga pampublikong kuwadro (public squares)

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Tagalog Rules 2

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading…

 
 

ADVERTISEMENT