Pagsusulit 03 sa mga Patakarang Pangtrapiko ng Saudi

Walang mas kapana-panabik pa sa unang beses na makapagmamaneho. Siympre, bago ka sumabak sa kalsada sa Saudi Arabia, dapat mo munang ipasa ang pasulat na kompyuter na pagsusulit. Ito ay isang pagsusulit na nilikha ng Ministry of Interior para subukan ang potensyal na kaalaman ng drayber sa mga patakaran ng pagmamaneho at ang kakayahan na kilalanin ang mga karatula sa daan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ikaw ay legal na obligadong magbigay daan sa mga taong naglalakad (pedestrians) sa/ na nasa…?
Alinman sa mga ito
Interseksyon
Malawak na interseksyon
Tawiran ng pedestrian

Correct!

Wrong!

Magkano ang isang tiket ng multa sa bawal na pagparada (no parking) sa Saudi Arabia?
100 hanggang 150 SR
I-i-impound agad ng mga opisyal ng trapiko ang sasakyan
600 hanggang 900 SR
Suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho nang 7 araw

Correct!

Wrong!

Ang mga sasakyang pang-emerhensya (emergency vehicles) ay kinabibilangan ng…?
Alinman sa mga ito
Ambulansya
Mga ambulansya ng tanggulang sibil (civil defense)
Mga pampatrol na sasakyan

Correct!

Wrong!

Bakit inaatasan ang mga drayber na mag-iskedyul ng pana-panahong inspeksyon ng sasakyan?
Lahat ng ito
Matuklasan nang maaga ang anumang problema sa sasakyan
Gawin ang mga kinakailangang pagkukumpuni para mabawasan ang mga aksidente
Pabutihin ang kaligtasan ng mga sasakyan na nasa kalsada

Correct!

Wrong!

Ano ang mga karaniwan at nakamamatay na paglabag sa trapiko na ginagawa ng mga drayber sa Saudi Arabia?
Sobrang bilis (overspeeding) at pagtakbo sa pulang ilaw
Sobrang bilis
Pagtakbo sa pulang ilaw
Pagmamaneho nang mabagal

Correct!

Wrong!

Alin sa mga ito ang nagpapahiwatig, na kapag ito ay nasa iyong bahagi ng gitna ng kalsada, na ipinagbabawal ang paglampas?
Lane na minarkahan ng diretsong linya (solidong linya)
Isang nagatlangang (dashed) pulang linya
Isang nagatlangang (dashed) puting linya
Isang nagatlangang (dashed) berdeng linya

Correct!

Wrong!

Ilang points ang ibibigay para sa paggamit ng cell phone sa kamay habang nagmamaneho…?
2 points
10 points
16 points
4 points

Correct!

Wrong!

Kung saan ay walang nakapaskil na mga limitasyon sa bilis (speed limits), ang maximum na bilis para sa mga mabibigat na trak sa loob ng mga sonang panglungsod (urban zones) ay:
30 km/h
60 km/h
70 km/h
80 km/h

Correct!

Wrong!

Kanino mo ibibigay ang karapatan ng daan (right of way) kapag umeexit sa pangunahing kalsada (main road)?
Sa iba pang mga motorista na nasa harapang kalsada
Sa iba pang mga drayber na nasa pangunahing kalsada
Sa mga nagmomotor sa harapang kalsada
Sa unang gumagamit ng kalsada sa interseksyon

Correct!

Wrong!

Ilang points ang ibibigay para sa pagmamaneho na nasa ilalim ng impluwensya ng alak o droga…?
24 points
18 points
14 points
12 points

Correct!

Wrong!

Kung ang isang manggagawa sa konstruksyon (construction woker) ay nagbibigay sa iyo ng tagubilin kapag nagmamaneho, dapat mong…?
Palaging sundin ito
Sundin ito kung tila makatwiran ito sa iyo
Sundin kung maginhawa ito
Balewalain maliban kung may pulis na naroon

Correct!

Wrong!

Aling ang pinakaligtas na gawin kung namatay ang makina ng iyong kotse habang nagmamaneho at ang manubela ay naging sobrang tigas para iliko?
Lahat ng ito
Hawakan ng dalawang kamay ang manubela at gumamit ng higit pang puwersa para iliko ito
Huminto nang ganap
Muling i-start nang maingat ang makina

Correct!

Wrong!

Kapag nagpapalit ng mga lane sa mga sonang panglungsod (urban zones), dapat mong…?
Isenyas ang iyong intensyon
Huminto bago magpalit ng lane
Gamitin ang busina
Pakislapin ang iyong ilaw sa harap (headlight)

Correct!

Wrong!

Ano ang kahihinatnan ng pagmamaneho nang walang balidong lisensya sa pagmamaneho sa Saudi Arabia?
Magbabayad ng multa na 500-900 SR, o dedetinihin ng mga opisyal sa pagpapatupad ng batas ang sasakyan
Magbabayad ng multang 100-150 SR
Magbabayad ng multang 1000 SR
I-i-impound agad ng mga opisyal ng trapiko ang sasakyan

Correct!

Wrong!

Ano ang dapat gawin ng mga drayber kapag nag-eexit sa isang highway?
Lahat ng ito
Isenyas ang iyong intensyon
Lumipat sa lane na katabi ng eksit lane
Pasukin ang eksit lane bago magbagal

Correct!

Wrong!

Ano ang konsepto ng patanggol na pagmamaneho (defensive driving)?
Magpanatili ng positibong pag-uugali kapag nasa likod ng manubela o nagmamaneho
Sumali sa mga pandaigdigang aralin sa pagmamaneho (driving lessons)
Magkaroon ng hindi bababa sa limang taon ng karanasan sa pagmamaneho
Maging isang propesyonal na drayber

Correct!

Wrong!

Ang maraming (dobleng) puting linya ay nangangahulugan na…?
Dapat kang magmaneho sa kanan ng mga linyang ito, at lubos na ipinagbabawal na tawirin ang mga ito
Dapat kang magmaneho sa kaliwang bahagi ng mga linyang ito
Ang pag-overtake ay pinapayagan
Maaari mong tawirin ang linya para lumiko pakaliwa

Correct!

Wrong!

Sikipan ang sinturong pang-upuan (seat belt) sa…?
Dibdib at sikmura
Sa ibaba ng tadyang (rib cage)
Sa buong tiyan
Sa mga balakang

Correct!

Wrong!

Ang pagpapakaskas (drifting) ay itinuturing na isang …?
Paglabag sa trapiko
Kasanayan sa pagmamaneho
Mapagsanggalang na pagmamaneho (defensive driving)
Alinman sa mga ito

Correct!

Wrong!

Ang mga bisita ay pinapayagan na magmaneho ng mga pribadong sasakyan kung ang mga ito ay mayroong…?
Internasyonal na lisensya sa pagmamaneho o dayuhang lisensya sa pagmamaneho
Balidong seguro (insurance) ng sasakyan
Balidong pasaporte
Pag-aaring sasakyan

Correct!

Wrong!

Dapat bang sumunod ang isang drayber sa mga limitasyon ng bilis (speed limit) hindi alintana ang mga pangyayari?
Hindi, ngunit dapat mong suriin ang mga kondisyon ng trapik, mga kondisyon ng kalsada, mga kondisyon ng lagay ng panahon, at mga pangyayari sa paligid upang makagawa ng tamang desisyon
Oo, sumunod hindi alintana ang mga pangyayari
Hindi, maliban kung nanaisin mong sumunod
Hindi, sumunod lamang sa mga highway at freeway

Correct!

Wrong!

Ang mga pagpapalit ng lane ay dapat na gawin…?
Kapag lamang lubos na kinakailangan
Para mapanatili kang alerto
Sa mga regular na pagitan
Sa mga emerhensya lamang

Correct!

Wrong!

Kung gusto mong lumampas, dapat mong…?
Tingnan ang trapik sa likod ng iyong sasakyan
Magbusina bago simulan ang paglagpas
Buksan ang iyong ilaw sa harap (headlight)
Huminto nang ganap bago gawin ang isang maniobrang paglampas (passing maneuver)

Correct!

Wrong!

Ang multa para sa pagmamaneho ng sasakyan sa kasalungat na direksyon sa daloy ng trapiko ay…?
500 hanggang 900 SR, o detensyon rin ng sasakyan
Multang 500 hanggang 900 SR
Detensyon rin ng sasakyan
Suspensyon ng lisensya nang 30 araw

Correct!

Wrong!

Kung may nakita kang isang kamelyo (camel) na tinatawid ang kalsada, ano ang dapat mong gawin?
Magbagal at ihinto ang sasakyan hanggang wala na sa kalsada ang kamelyo
Magbagal at magmaneho sa anumang puwang kahit pa bago lisanin ng kamelyo ang kalsada
Bumusina nang paulit-ulit
Magmabilis at lagpasan ang kamelyo

Correct!

Wrong!

Ang isang dilaw na ilaw ay nangangahulugan ng ano?
Huminto nang ligtas kung kaya mo
Magmaneho nang maingat sa interseksyon
Magmabilis kung kinakailangan
Magbigay daan sa iba pang trapik

Correct!

Wrong!

Kapag ang isang drayber ay nakaengkwentro ng emerhensya na nagpuwersa sa kanila na humito sa gilid ng kalsada, gaano kalayo mula sa kalsada ang dapat nilang paghintuan ng kanilang sasakyan.
Hindi bababa sa 2 metro
Hindi bababa sa 5 metro
Hindi bababa sa 6 na metro
Hindi bababa sa 7 metro

Correct!

Wrong!

Sa ilalim ng aling mga sumusunod na kondisyon iligal at hindi ligtas ang paglampas o pag-overtake?
Lahat ng ito
Ang sasakyang sinusundan mo ay nagsimula nang mag-overtake
Ang kotse, van, o trak na sinusundan mo ay nagsimula nang i-overtake ang sasakyan na nasa harapan nito
Ikaw ay tumatakbo nang mas mabagal kaysa sa sasakyan na inyo nang i-o-overtake

Correct!

Wrong!

Ang paglampas ay ipinagbabawal malapit sa mga interseksyon ng riles ng tren…?
Tama
Mali

Correct!

Wrong!

Ang mga tanda ng babala ay…?
Puting patatsulok na may pulang kuwadro
Kulay asul na bilugan
Pabilog na puti na may pulang kuwadro
Kulay asul na parihaba

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Tagalog Rules 3

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading…

 
 

ADVERTISEMENT