Pagsusulit 04 sa mga Patakarang Pangtrapiko ng Saudi

Ang lahat ng mga katanungan na nakikita sa praktis na pagsusulit na ito sa pagmamaneho sa Saudi ay nanggaling mula sa opisyal na handbook ng drayber. Makukuha para i-download online ang handbook na ito. Ang handbook ay inililista ang lahat ng mga batas, patakaran, at karatula sa kalsada na kailangang sundin o maaaring makita ng mga drayber sa kalsada. Ito ay maraming impormasyon

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ano ang gagawin mo kung napansin mong pumapalya ang mga preno ng iyong sasakyan?
Lahat ng ito
Ibaba ang kambyo para mapabagal ang iyong sasakyan
Tapakan nang paulit-ulit ang pidal ng preno para mabawi ang presyur ng langis
Gamitin ang prenong pang-emerhensya o handbrake

Correct!

Wrong!

Ano ang magagawa mo para bawasan ang nakakasilaw na epekto ng sasakyan sa iba pang mga motorista na bumabiyahe sa kasalungat na direksyon?
Ilipat ang mga ilaw sa harap (headlights) sa low beam
Ilipat ang mga ilaw sa harap (headlights) sa high beam
Gamitin ang mga parking light
Gamitin ang mga fog light

Correct!

Wrong!

Karamihan sa mga aksidenteng kamelyo-sasakyan ay karaniwang nagaganap sa anong mga oras ng araw?
Sa pagitan ng 6 PM at 4 AM
Sa pagitan ng 8 AM at 5 PM
Sa mga oras sa umaga
Sa hapon

Correct!

Wrong!

Ang paglampas ay ipinagbabawal sa mga kurbada…?
Tama
Mali

Correct!

Wrong!

Ang mga aksidente ng pedestrian ay madalas na nagaganap sa aling mga yugto ng araw?
Paglubog ng araw o sa gabi
Gabi
Hapon
Kaagahan ng umaga

Correct!

Wrong!

Ano ang nangyayari kapag ikaw ay nagmamaneho nang sobrang bilis?
Mas higit na potensyal na mawalan ng kontrol sa iyong sasakyan
Mas higit na kontrol sa iyong sasakyan
Ang operasyon sa sistema ng preno na anti-lock ay maaaring hindi gumana
Ang ibang drayber ay magsisimulang respetuhin ka nang mas higit pa

Correct!

Wrong!

________ ang bilis ng iyong sasakyan kapag may ulan, hamog, o sandstorm.
Pabagalin
Dagdagan
Ipagpatuloy
Lahat ng ito

Correct!

Wrong!

Ilang points ang ibinibigay para sa paglampas sa mga bus ng paaralan kapag sumasakay o bumababa ang mga bata…?
4 points
10 points
16 points
6 points

Correct!

Wrong!

Ang isang berdeng ilaw ay nangangahulugan ng ano?
Abante (Go) – magmaneho sa interseksyon
Huminto nang ligtas kung kaya mo
Magmabilis kung kinakailangan
Magbigay daan sa iba pang trapik o sasakyan

Correct!

Wrong!

Ano ang inaasahang mga aksyon kapag nagmamaneho sa mga kapaligiran ng lungsod?
Lahat ng ito
Panatilihing nag-oobserba para sa mga pedestrian
Manatiling alerto upang ligtas na makapag-react sa oras sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa kalsada
Maghanda nang sapat bago bumiyahe sa isang bagong destinasyon at i-research ang iyong ruta

Correct!

Wrong!

Ano ang ligtas na distansya sa metro sa pagitan mo at ng sasakyang nasa harap mo para sa bawat 10 km ng bilis?
3 metro
2 metro
1 metro
5 metro

Correct!

Wrong!

Ang putol-putol na linya sa iyong gilid ay nangangahulugan na:
Maaari mong tawirin ang linya at kumaliwa
Hindi dapat dumaan ang mga drayber
Maaari lamang lumampas ang mga drayber sa mga oras na may araw pa
Ipinagbabawal na tawirin ang linya

Correct!

Wrong!

Habang paparating ka sa lugar na may nagtatrabaho (work zone), dapat kang…?
Maging maingat
Magmabilis
Magpanatili ng iyong bilis
Alinman sa mga ito

Correct!

Wrong!

Ano ang mga inaasahang aksyon kung ang hood ng makina ay aksidenteng bumukas nang todo at nanatili sa patayong posisyon habang nagmamaneho sa kalsada?
Lahat ng ito
Magsimulang pabagalin ang sasakyan
I-switch ang mga nagkikislapang ilaw
Gamitin ang puwang sa ilalim ng takip para iiskan ang mga bagay-bagay o trapik sa unahan

Correct!

Wrong!

Ipinahihiwatig ng mga karatula sa limitasyon ng bilis …?
Ang maximum na pinahihintulutang bilis
Ang minimum na pinahihintulutang bilis
Ang eksaktong bilis na kailangan mong imaneho
Ang iminumungkahing pinakamainam na bilis

Correct!

Wrong!

Isang paglabag sa trapiko ang magmaneho sa kalsada nang walang ___?
Isang balidong lisensya sa pagmamaneho o permiso sa pagmamaneho
Lisensya sa pagmamaneho ng isang miyembro ng pamilya
Isinusuot na salamin
Pagbukas ng mga ilaw

Correct!

Wrong!

Kailan iniaatas ng batas na buksan ang mga ilaw sa sasakyan?
Sa pagitan ng kalahating oras bago ang paglubog ng araw hanggang sa kalahating oras pagkatapos ng pagsikat ng araw
Sa pagitan ng paglubog ng araw at pagsikat ng araw
Walang tinukoy na oras
Sa pagitan ng 60 minuto bago ang paglubog ng araw hanggang sa 60 minuto pagkatapos ng pagsikat ng araw

Correct!

Wrong!

Saan sa loob ng mga sonang panglungsod (urban zones) nagaganap ang mga aksidente sa trapik sa karamihan ng mga kaso?
Mga interseksyon
Mga pangunahing kalsada (main roads)
Mga gilid ng kalsada
Mga paradahan

Correct!

Wrong!

Inaatasan ang mga drayber na magpanatili ng _____ sa likuran ng sasakyang nasa harap
Ligtas na distansya
Minimum na distansya
Isang metrong distansya
Dalawang metrong distansya

Correct!

Wrong!

Alin sa mga sumusunod na dokumento ay dapat na dala-dala sa tuwing sasabak ka sa kalsada?
Lahat ay mahahalagang dokumento
Balidong lisensya sa pagmamaneho
Sertipiko ng rehistrasyon ng sasakyan
Sertipiko ng seguro (insurance) ng sasakyan

Correct!

Wrong!

Bakit karamihan sa mga aksidenteng pedestrian-sasakyan ay nangyayari sa gabi o sa paglubog ng araw
Bawas ang kakayahang makakita (visibility)
Sobrang bilis
Pagsisiksikan ng pedestrian
Maling pagliko

Correct!

Wrong!

Kapag walang nakapaskil na mga limitasyon sa bilis (speed limits), ang maximum na bilis para sa mga mabibigat na trak sa mga kalsadang pangkanayunan (rural roads) ay:
70 km/h
60 km/h
100 km/h
80 km/h

Correct!

Wrong!

Ang mga sinturong pang-upuan (seat belts) ay dinisenyo para ____ ka kapag nasa likod ng manubela.
I-secure
Isapanganib
Ilantad
Wala sa mga ito

Correct!

Wrong!

Ilang points ang ibinibigay para sa pagtakbo sa mga ilaw ng mga trapiko na nasa pula…?
12 points
18 points
14 points
4 points

Correct!

Wrong!

Kapag nilalagpasan ang isang sasakyan na nasa harapan mo, dapat mong…?
Isenyas ang iyong intensyon sa kanan o kaliwa depende sa kinakailangan
Bumusina bago magsimulang lumampas
Buksan ang iyong ilaw sa harapan (headlight)
Huminto nang ganap bago gumawa ng maniobrang paglampas (passing maneuver)

Correct!

Wrong!

Ano ang kahihinatnan ng pagpapatakbo sa isang sasakyan habang lango sa alak (intoxicated)?
Magbabayad ng multang 500-900 SR, o dedetinihin ng mga opisyal sa pagpapatupad ng batas ang sasakyan
Magbabayad ng multang 100-150 SR
Magbabayad ng multang 1000 SR
I-i-impound agad ng mga opisyal ng trapiko ang sasakyan

Correct!

Wrong!

Ano ang inaatas sa iyong gawin kapag nagmamaneho sa nakataas o makurbang mga seksyon o sa isang interseksyon sa isahang lane (one-lane) na kalsada?
Manatili nang malayo sa kanan
Manatili nang malayo sa kaliwa
Manatiling nasa gitna
Alinman sa mga ito

Correct!

Wrong!

Kanino mo dapat ibigay ang karapatan ng daan (right of way) sa isang rotonda (roundabout)?
Mga motorista sa kaliwang bahagi
Mga motorista sa kanang bahagi
Mga drayber ng malalaking sasakyan
Mga drayber ng maliliit na sasakyan

Correct!

Wrong!

Ang pagmamaniobra nang mabilis sa pagitan ng mga sasakyan sa mga pampublikong kalsada ay maaaring magresulta sa…?
500 hanggang 900 SR, o detensyon rin ng sasakyan
Multang 500 hanggang 900 SR
Detensyon rin ng sasakyan
Pagbawi sa iyong lisensya sa pagmamaneho

Correct!

Wrong!

Ano ang tamang bagay na gawin kung ikaw ay makakaranas sa gabi ng biglaang pagkawala ng ilaw sa harapan (headlight)
Lahat ng ito
Magbagal at lisanin ang kalsada papunta sa isang ligtas na lugar bago buksan ang mga hazard light
Ulit-uliting subukan na buksan ang mga ilaw sa harap (headlights)
Paganahin ang iyong mga emergency flasher o mga signal light

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Tagalog Rules 4

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading…

 
 

ADVERTISEMENT