Pagsusulit 06 sa mga Patakarang Pangtrapiko ng Saudi

Dapat na maging layunin mo ang makapasa nang may karangalan, isinasaisip ang katotohanan na alam mo ang lahat ng mga patakaran ng pagmamaneho, at samakatuwid, magiging mas mahusay at ligtas kang drayber. Isa pa, ang pinakamagandang bagay na makakatulong sa iyo ay isang praktis na pagsusulit, at makapagpapraktis ka at makapagtutugma ng mga sagot upang makita kung ano ang lagay mo!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sa pangkalahatan, alin sa sumusunod na sasakyan ang may karapatan ng daan (right-of-way)?
Sasakyan na minamaneho sa diretsong lane
Sasakyan na lumiliko ng kaliwa
Sasakyan na lumiliko ng kanan
Sasakyan na gumagawa ng U-turn

Correct!

Wrong!

Ano ang maximum na limitasyon sa timbang ng sasakyan (maximum vehicle weight limit) para sa mga drayber na may personal na lisensya?
3,500 kilograms
2,500 kilograms
4,500 kilograms
5,500 kilograms

Correct!

Wrong!

Ano ang nangungunang sanhi ng mga aksidente ng pagsagasa sa sona ng paaralan (school zone)?
Pagmamaneho ng sobrang bilis
Maling pagliko
Siksikang eksena ng trapiko
Pagmamaneho sa mga kondisyon na mababa ang kakayahang makakita (low-visibility conditions)

Correct!

Wrong!

Gaano katagal nananatili ang points sa mga rekord ng drayber?
Isang taon kung hindi nakagawa ng isa pang paglabag sa parehong taon
Siyam na buwan
Anim na buwan
Isang taon kung nakagawa ng dalawa pang paglabag sa parehong taon

Correct!

Wrong!

Tama ba o mali na ang parehong pangharapan at panglikurang mga sinturong pang-upuan ay nagbibigay ng parehas na proteksyon laban sa mapinsalang paggalaw?
Tama
Mali

Correct!

Wrong!

Ang paggamit ng mga headlight na nasa high beam ay nakakaakit ng isang parusa dahil ito ay lumilikha ng nakakasilaw na epekto sa mga paparating na motorista. Alin sa mga ito ang tamang halaga ng multa o parusa?
150 hanggang 300 SR
50 hanggang 100 SR
600 hanggang 900 SR
7-araw na suspensyon ng lisensya

Correct!

Wrong!

Ano ang parusa para sa paglampas sa limitasyon ng bilis (speed limit) ng 1-25 km/h?
Pagbabayad ng multang 300-500 SR, o dedetinihin ng mga opisyal sa pagpapatupad ng batas ang sasakyan
Pagbabayad ng multang 200 SR
Pagbabayad ng multang 100 SR
I-i-impound agad ng mga opisyal ng trapiko ang sasakyan

Correct!

Wrong!

Totoo ba na ang pagmamaneho sa isang highway nang mas mabagal kaysa sa iba pang motorista ay nagbabadya ng panganib sa kaligtasan sa iyo at sa iba pang gumagamit ng kalsada?
Oo
Hindi
Sa mga basang kalsada lamang
Sa gabi lamang

Correct!

Wrong!

Inaatas ba ang sinturong pang-upuan (seat belt) sa mga maiikling biyahe?
Oo
Hindi
Sa gabi lamang
Sa mga highway lamang

Correct!

Wrong!

Sino ang isang mapagsanggalang na drayber (defensive driver)?
Pagbabayad ng multang 300-500 SR, o dedetinihin ng mga opisyal sa pagpapatupad ng batas ang sasakyan
Pagbabayad ng multang 100-150 SR
I-i-impound agad ng mga opisyal ng trapiko ang sasakyan
30-araw na suspensyon ng lisensya

Correct!

Wrong!

Kung ikaw ay masisiraan sa pangdalawahan o maramihang lane na highway at may babalang patatsulok (warning triangle), saan mo dapat ilagay ito?
Dalawang babalang patatsulok sa likod ng sasakyan sa distansya na 10 metro at 100 metro rin
60 metro mula sa iyong sasakyan na nakaharap sa paparating na trapiko
120 metro mula sa iyong sasakyan na nakaharap sa papalapit na trapiko
Ilagay sa harap ng sasakyan lamang

Correct!

Wrong!

Ang mga panghating linya sa mga lane ay para saan ginagamit…?
Lahat ng ito
Para hatiin ang mga lane ng trapiko
Payagan ang paglipat mula sa isang lane papunta sa isa pa
Ito ay mga putol-putol na puting linya

Correct!

Wrong!

Ligtas ba na magsuot ng sinturong pang-upuan (seat belt) habang nagdadalang-tao?
Tama
Mali

Correct!

Wrong!

Ang pinakamahusay na paraan para asikasuhin ang isang nagdurugong sugat ay…?
Mag-apply ng presyur gamit ang isang malinis na tela
Hayaan lang
Mag-apply ng isang tornikete
Lahat ng ito

Correct!

Wrong!

Anong parusa ang ipinapataw sa drayber na pinipinahan ang isang nakahintong bus ng paaralan na nagsasakay o nagbababa ng mga bata?
Pagbabayad ng multang 300-500 SR, o dedetinihin ng mga opisyal sa pagpapatupad ng batas ang sasakyan
Pagbabayad ng multang 100-150 SR
I-i-impound agad ng mga opisyal ng trapiko ang sasakyan
30-araw na suspensyon ng lisensya

Correct!

Wrong!

Ang mga karatula ng ipinagbabawal (prohibition signs) ay…?
Pabilog na puti na may pulang kuwadro
Kulay asul na bilugan
Kulay puting patatsulok
Pabilog na kulay kahel

Correct!

Wrong!

Ang pagsusuot ng isang sinturong pang-upuan (seat belt) ay isang iniuutos na patakaran (compulsory rule) na inilalapat sa ___?
Drayber at mga pasahero
Drayber lamang
Mga pasahero
Mga pasahero sa likuran

Correct!

Wrong!

Ang isang pulang palaso (red arrow) na nakadisplay sa ilaw trapiko ay nangangahulugan na…?
Dapat na tumigil ang isang drayber at pagkatapos ay magpatuloy kapag ang signal ay nagbago na sa berdeng ilaw o berdeng palaso (green arrow)
May prayoridad ang isang drayber sa lahat ng trapiko
Dapat na magpatuloy nang dahan-dahan ang isang drayber sa interseksyon
Maaaring lumiko ang isang drayber sa direksyon na itinuturo ng pulang palaso (red arrow)

Correct!

Wrong!

Ilang points ibinibigay sa pagmamaneho ng isang sasakyan na walang mga preno o ilaw…?
8 points
12 points
6 points
4 points

Correct!

Wrong!

Ang pagmamaneho nang walang seguro ng sasakyan (vehicle insurance) ay iligal at ang mga drayber ay maaaring multahan ng magkano?
Multang 100-150 SR
Multang 50 SR
Multang 500 SR
Multang 300 SR

Correct!

Wrong!

Ang multa para sa hindi paggamit ng sinturong pang-upuan (seat belt) ay…?
150 hanggang 300 SR
500 SR
900 SR
Suspensyon ng lisensya nang 14 na araw

Correct!

Wrong!

May ilang mga paglabag sa trapiko na ginagawa ang drayber sa Saudi Arabia, ngunit alin sa mga sumusunod ang nangunguna sa listahan ng pinakamaraming nakarehistrong paglabag.
Pagmamaneho ng sobrang bilis at pagtakbo sa pulang ilaw (red light)
Pagmamaneho ng sobrang bilis
Pagtakbo sa pulang ilaw (red light)
Hindi pagsusuot ng sinturong pangkaligtasan (safety belt)

Correct!

Wrong!

Para makakuha ng pansamantalang permiso na balido ng isang taon, dapat na ikaw ay nasa anong edad man lamang?
17
18
14
16

Correct!

Wrong!

Huwag kailanman gumamit ng salaming pang-araw (sunglass) sa gabi…?
Tama
Mali

Correct!

Wrong!

Ano ang inaasahang aksyon ng isang drayber sa pila ng mga pedestrian sa isang interseksyon?
Hindi huminto
Huminto
Huminto kung wala silang nakikitang mga pedestrian
Alinman sa mga ito

Correct!

Wrong!

Ang pagmamaneho gamit ang isang nag-expire na lisensya sa pagmamaneho ay maaaring magresulta sa…?
300 hanggang 500 SR, o detensyon rin ng sasakyan
Multang 600 hanggang 900 SR
Pagka-impound ng sasakyan nang tatlong araw
Suspensyon ng lisensya nang 90 araw

Correct!

Wrong!

Gamit ang ___ habang minamaniobra ang iyong kotse sa palibot ng mga kurbadang daan ay maaaring magsanhi ng pagsadsad (skidding) at panganib ng pagtaob.
Mga preno
Mga ilaw sa harapan (headlights)
Mas mababang kambiyo (lower gear)
Cruise control

Correct!

Wrong!

Para maiwasan ang inaantok na pagmamaneho, dapat mong subukan na huwag magmaneho…?
Ng mahabang distansya sa gabi
Ng mahabang distansya sa araw
Ng maikling distansya
Pagkatapos ng tanghalian

Correct!

Wrong!

Anong responsibilidad ang kaakibat ng lisensya sa pagmamaneho?
Sundin ang lahat ng batas trapiko
Maging isang bihasang drayber
Ipagpalagay na hindi mangyayari sa iyo ang mga aksidente sa sasakyan
Lahat ng nasa itaas

Correct!

Wrong!

Paano na kung hindi mo makita ang trapiko sa harap dahil ang hood ng makina ay bumukas at naka-lock sa patayong posisyon?
Lahat ng ito
Subukang ilabas ang iyong ulo sa bintana ng kotse
Sundan ang marka ng lane
Subukang lisanin nang mabilis ngunit maingat ang kalsada

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Tagalog Rules 6

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading…

 
 

ADVERTISEMENT